Skip to main content

follow us

Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda - benda renik (ukurannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan indera mata).


Pada mikroskop, fokus lensa okuler lebih besar dari pada lensa objektif (f.Ob < f.Ok). Maka, beberapa prinsip yang kita dapatkan adalah sebagai berikut:


1). Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik dan diperbesar. Sehingga diletakkan di ruang II bagi lensa objektif.

2). Bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler adalah maya, terbalik dan diperbesar.

3). Bayangan akhir dari mikroskop yang terbentuk adalah maya, terbalik dan diperbesar.Berikut ini adalah fungsi dari 13 bagian - bagian mikroskop.

Bagian - bagian mikroskop beserta fungsinya#1. Lensa Okuler
Merupakan lensa yang berhubungan langsung dengan mata pengamat, berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Terdapat 3 buah perbesaran lensa, yaitu: 5x, 10x, dan 15x.


#2. Lensa Objektif
Merupakan lensa yang berada di dekat objek (benda) yang diamati, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Terdiri atas 3 sampai 4 buah perbesaran, yaitu: 4x, 10x, 45x, dan 100x.


3#. Diafragma
Berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif.


4#. Cermin datar dan cekung
Berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Pada cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya.


5#. Tabung mikroskop (Tubus)
Berfungsj untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif.


6#. Meja preparat
Berfungsi untuk meletakkan kaca preparat (objek) yang diamati dan pada bagian tengah meja terdapat lubang untuk meneruskan cahaya.


7#. Penjepit objek (klip)
Berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika diamati.


8#. Lengan mikroskop
Berfungsi untuk pegangan pada saat memindahlan mikroskop.


9#. Pemutar halus (mikrometer)
Berfugsi untuk menggerakkan (menjauhkan atau mendekatkan) lensa objektif terhadap preparat secara perlahan (halus).


10#. Pemutar kasar (makrometer)
Berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah dengan cepat.


11#. Kondensor
Berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, dapat diputar dan dinaik-turunkan.


12#. Sekrup (engsel inklinasi)
Berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop.


13#. Kaki mikroskop
Berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop.

Comment Policy: Silakan berkomentar sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More Info